Już 31 marca 2012 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące m.in. zasad zaokrąglania podatku. Oznacza to koniec takich produktów bankowych, jak lokaty antybelkowe.
Dziś przy obliczaniu podstawy opodatkowaniu i podatku końcówki mniejsze niż 50 groszy zaokrągla się w dół, a równe lub wyższe niż 50 groszy zaokrągla się w górę. Po zmianie Ordynacji podatkowej – która wchodzi w życie jutro – podstawę opodatkowania (przychodów) oraz kwotę podatku kapitałowego (przewidzianego w art. art. 30a ust. 1 pkt 1– 3 ustawy o PIT) trzeba będzie zaokrąglać do pełnych groszy w górę.
Oznacza to, że nawet odsetki w kwocie dziennej wynoszące 10 gr będą opodatkowane, a podatek będzie wynosił od takiej kwoty 2 gr. Od dziennych odsetek wynoszących 5 gr podatek będzie wynosił 1 gr.
– Również lokaty bankowe obejmujące okres przed i od 31 marca 2012 r. nie będą korzystały ze starych zasad zaokrągleń. Zatem od 31 marca 2012 r. podatek dotychczas zaokrąglany do zera teraz będzie zaokrąglany do pełnych groszy, co nie pozwoli uniknąć zapłaty – tłumaczy Maria Kukawska, doradca podatkowy Stone & Feather Tax Advisory.

Stosowane oszczędności

Lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek pozwalały na uniknięcie podatku Belki (19 proc. od odsetek), z uwagi na niskie dzienne kwoty odsetek i zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania oraz zaokrąglania samego podatku do pełnego złotego.
– Nowe regulacje spowodują, że wszyscy oszczędzający na lokatach bankowych będą musieli zapłacić podatek od odsetek, nawet ci, którzy mają lokaty z dzienną kapitalizacją – wyjaśnia Andrzej Marczak, ekspert podatkowy w KPMG.
Możliwość optymalizacji podatkowej w tym zakresie zostanie więc wykluczona, a właściciele lokat z dzienną kapitalizacją będą musieli pogodzić się z tym, że po potrąceniu podatku dochodowego będą osiągać z lokat mniejsze zyski.
– Zmiana zasad zaokrąglania odsetek nie wpłynie na zyski osiągane przez właścicieli tradycyjnych lokat bankowych z kapitalizacją na koniec trwania lokaty. Te osoby będą nadal płaciły 19-proc. podatek, z tą tylko małą zmianą, że zostanie on zaokrąglony do jednego grosza – zwraca uwagę Andrzej Marczak.
Takie kalkulacje spowodują, że będziemy musieli przyzwyczaić się do detalicznych wyliczeń i groszowych kwot. Nasz rozmówca z KPMG przypomina, że taka zmiana jest poniekąd krokiem wstecz, gdyż kilka lat temu całkowicie zniesiono groszowe końcówki i ujednolicono zasady zaokrąglania we wszystkich podatkach, tak aby zarówno podstawa opodatkowania, jak i podatek były zaokrąglane do pełnego złotego.
– Była to dobra zmiana, która ułatwiła życie podatnikom i urzędnikom. Aktualna nowelizacja przepisów, wymuszona niejako pomysłowością podatników, jest odstępstwem od tej zasady – ocenia ekspert.
Warto zwrócić uwagę, że nowe zasady zaokrąglania dotyczą tylko odsetek (w tym odsetek od lokat bankowych) w PIT. Podstawy opodatkowania i podatki w innych sytuacjach zaokrąglane będą na dotychczasowych zasadach, tj. do pełnego złotego.
– Nie obawiajmy się zatem, że teraz w każdym przypadku wyliczeń podatkowych utoniemy w gąszczu drobiazgowych kwot i kalkulacji z dokładnością do jednego grosza – uspokaja Andrzej Marczak.

380 mln zł o tyle mają się zwiększyć roczne wpływy z podatku dochodowego od środków zgromadzonych na rachunkach

Kreatywność banków

Bankowcy zawierając lokaty zazwyczaj gwarantowali stare zasady rozliczania odsetek najpóźniej do końca I kwartału 2012 r. Ponieważ jednak nie wszystkie banki wystarczająco wyraźnie zaznaczały, że zasady rozliczania odsetek od końca marca się zmienią, klienci mogą – jak zauważa Maria Kukawska – żyć w błędnym przekonaniu, że uchroni ich przed podatkiem fakt, że otworzyli lokaty na starych zasadach, tj. przed 31 marca 2012 r.
– Banki prawdopodobnie opracowują już kolejne metody pozyskiwania klientów – być może w przyszłości będą wykorzystać jedno ze zwolnień z PIT wskazanych w art. 21 ustawy – zastanawia się Maria Kukawska.
Według naszej rozmówczyni zmiana zasad zaokrąglania może też oznaczać, że do łask wrócą tzw. polisolokaty (lokaty formalnie przybierające formę ubezpieczenia na życie i dożycie). Alternatywnie bankowcy mogą stosować coraz bardziej wyrafinowane formy sprzedaży wiązanej, tj. oferować stosunkowo wysokie oprocentowanie lokat kilkumiesięcznych, pod warunkiem nabycia dodatkowych produktów bankowych.
Tak jest
Zaokrąglanie w dół lub górę

Końcówki mniejsze niż 50 groszy zaokrągla się w dół, a równe lub wyższe niż 50 groszy zaokrągla się w górę.
Tak będzie
Zaokrąglanie w górę

Podstawę opodatkowania (przychodów) oraz kwotę podatku trzeba będzie zaokrąglać do pełnych groszy w górę.