Od dziś przedsiębiorcy mogą przesyłać trzy deklaracje VAT oraz deklarację PCC-3 przez internet bez e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem.

Uproszczenia w przesyłaniu deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D oraz PCC-3 drogą elektroniczną dotyczą wyłącznie osób fizycznych. VAT-7 to najczęściej składana deklaracja przez internet. Jak wynika z danych resortu finansów za ostatnie cztery dni (24 – 27 września), podatnicy przesłali ponad 165 tys. formularzy VAT-7 oraz 681 formularzy PCC-3. Termin składania deklaracji miesięcznych VAT-7 upływa 25. dnia każdego miesiąca. Deklarację PCC-3 trzeba natomiast składać incydentalnie, np. w związku z zakupem samochodu lub ustanowieniem hipoteki po uzyskaniu kredytu w banku.

Uproszczenia w e-VAT wynikają z rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Do momentu zamknięcia tego numeru DGP rozporządzenie nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, ale – jak poinformował nas resort finansów – minister je podpisał. Publikacja jest więc jedynie dopełnieniem formalności.

Dzięki zmianie osoby fizyczne nie będą więc musiały kupować zestawu do e-podpisu, który kosztuje 200 – 300 zł. Wystarczy, że podadzą pięć cech osobowych (cech weryfikacyjnych), a więc imię, nazwisko, datę urodzenia, identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL) oraz kwotę przychodów z zeznania rocznego sprzed dwóch lat (teraz z 2010 r.). Ta ostatnia informacja pozwoli ustalić, czy osoba składająca deklarację nie podszywa się pod inną osobę.

Przypomnijmy, że powyższe dane zastępują e-podpis z kwalifikowanym certyfikatem również w przypadku składania zeznań rocznych PIT. Taka możliwość istnieje od dwóch lat i z roku na rok e-PIT-y cieszą się większą popularnością wśród podatników. W tym roku, rozliczając się za 2011 r., osoby przesłały do fiskusa ponad 2 mln zeznań rocznych. Rośnie też popularność innych e-deklaracji. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, od początku tego roku podatnicy przesłali łącznie prawie 10 mln formularzy podatkowych przez internet, podczas gdy w całym 2011 r. podatnicy przesłali ich prawie dwukrotnie mniej – 6,6 mln.

W praktyce podatnicy będą musieli pobrać ze strony www.e-deklaracje.gov.pl formularze interaktywne, wypełnić je tak samo jak w przypadku formularzy papierowych, podpisać i wysłać do właściwego urzędu skarbowego. Po wysłaniu podatnik będzie musiał pobrać urzędowe poświadczenie odbioru, które jest dowodem złożenia deklaracji w terminie. Na poświadczeniu znajduje się bowiem m.in. data przesłania e-deklaracji.

Osoby prawne, które będą chciały wysłać deklaracje VAT i inne drogą elektroniczną, w dalszym ciągu będą musiały mieć e-podpis z kwalifikowanym certyfikatem. W praktyce jednak na rynku oprogramowania komputerowego istnieje wiele programów, które pozwalają zautomatyzować przesyłanie e-deklaracji. W oprogramowaniu finansowo-księgowym stosuje się specjalne aplikacje, które pozwalają niemal automatycznie podpisać e-deklarację i wysłać ją do fiskusa. Sam proces przygotowania formularza podatkowego również jest zautomatyzowany.

Aby wysłać e-deklarację VAT, podatnik – osoba fizyczna będzie musiał podać:
● imię
● nazwisko
● identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL)
● datę urodzenia