Od dziś przedsiębiorcy mogą przesyłać trzy deklaracje VAT oraz deklarację PCC-3 przez internet bez e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem.

Uproszczenia w przesyłaniu deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D oraz PCC-3 drogą elektroniczną dotyczą wyłącznie osób fizycznych. VAT-7 to najczęściej składana deklaracja przez internet. Jak wynika z danych resortu finansów za ostatnie cztery dni (24 – 27 września), podatnicy przesłali ponad 165 tys. formularzy VAT-7 oraz 681 formularzy PCC-3. Termin składania deklaracji miesięcznych VAT-7 upływa 25. dnia każdego miesiąca. Deklarację PCC-3 trzeba natomiast składać incydentalnie, np. w związku z zakupem samochodu lub ustanowieniem hipoteki po uzyskaniu kredytu w banku.

Uproszczenia w e-VAT wynikają z rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Do momentu zamknięcia tego numeru DGP rozporządzenie nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, ale – jak poinformował nas resort finansów – minister je podpisał. Publikacja jest więc jedynie dopełnieniem formalności.