Potwierdzenie sald w ramach inwentaryzacji należności może się odbywać drogą elektroniczną, nawet bez podpisu.
Przedsiębiorcy, którzy uwzględniają w księgach dużą liczbę należności, z końcem września będą mogli rozpocząć ich inwentaryzację. Można ją przeprowadzić nie wcześniej niż na trzy miesiące przed dniem bilansowym (najczęściej określonym na 31 grudnia). Należności od przedsiębiorstw prowadzących pełną księgowość inwentaryzuje się metodą potwierdzenia sald, tj. poprzez uzyskanie od kontrahentów potwierdzenia, że stan wykazany w ewidencji jest prawidłowy.
Aby ułatwić i przyspieszyć procedurę, papierowe dokumenty potwierdzenia salda zastępuje się informacją elektroniczną. Jest to możliwe, ponieważ art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) nie wskazuje, jaką formę powinno przybrać potwierdzenie salda przez kontrahenta. Często jednak powstaje wątpliwość, czy ta metoda wymaga e-podpisu.