Działalność edukacyjna na gruncie podatkowym stanowi działalność gospodarczą. Jednak ustawy podatkowe przewidziały szereg preferencji dla osób, które działają w tej branży. Ze zwolnienia można skorzystać zarabiając nie tylko na korepetycjach, ale także prowadząc niepubliczną szkołę.

W związku z początkiem roku szkolnego Tax Care sprawdził kto może otworzyć niepubliczną szkołę i na jakie preferencje podatkowe mogą liczyć osoby działające w branży edukacyjnej.

Zasady zakładania szkół niepublicznych reguluje rozdział 8 ustawy o systemie Oświaty. Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. W przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty. Wpis do ewidencji dokonywany jest w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia. Zgłaszający otrzymuje z urzędu zaświadczenie o wpisie do ewidencji (kopia zaświadczenia przekazywana jest właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu).