Przychody ze sprzedaży biletów firma komunikacyjna powinna rozliczać w okresach, w których faktycznie wykonuje usługi. To, kiedy do sprzedaży doszło, nie jest istotne. Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację spółce i oddalił skargę kasacyjną ministra finansów.
Sprawa dotyczyła interpretacji indywidualnej i rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych. Miejski zakład świadczący przewozy autobusowe spytał ministra finansów, czy w sposób prawidłowy rozlicza przychody ze sprzedaży biletów miesięcznych. We wniosku o wydanie interpretacji spółka napisała, że należności ze sprzedaży takich biletów uzyskane po 18. dniu miesiąca zaliczała do przychodów należnych w miesiącu następnym tj. w miesiącu faktycznej realizacji usługi.
Minister finansów uznał taki sposób rozliczenia za nieprawidłowy. Stwierdził, że należności za świadczone przez spółkę usługi stanowią przychód w dacie ich uregulowania. Firma zaskarżyła interpretację do sądu i sprawę wygrała.