Rolnik, który przed rezygnacją ze zwolnienia z VAT kupił ciągnik, nie może od niego odliczyć podatku.
Skarżącym była osoba, która do 30 czerwca 2011 r. posiadała status rolnika ryczałtowego. Ze zwolnienia z VAT zrezygnowała 28 czerwca 2011 r., co oznacza, że stała się czynnym podatnikiem od 1 lipca 2011 r.
Spór dotyczył tego, czy rolnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z tym, że w maju 2011 r. wykonał usługę oprysku zakupionym ciągnikiem. Skarżący twierdził, że przysługuje mu prawo do odliczenia VAT. Organy podatkowe uznały natomiast, że usługę oprysku podatnik wykonał jako rolnik ryczałtowy, zwolniony z podatku.
Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z działalności rolniczej dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Jak wynika jednak z art. 43 ust. 3 ustawy o VAT, rolnik ryczałtowy może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego. Musi to zrobić przed początkiem miesiąca, w którym rezygnuje ze zwolnienia. WSA przyznał, że podatnik złożył zgłoszenie rejestracyjne. Do 30 czerwca 2011 r. posiadał status rolnika ryczałtowego, a od 1 lipca stał się czynnym podatnikiem VAT. A zatem wykonując w maju 2011 r. usługę oprysku przy użyciu ciągnika, był zwolniony z podatku. Nie mógł więc skorzystać z prawa do obniżenia VAT.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Szczecinie z 9 sierpnia 2012 r., sygn. akt I SA/Sz 399/12.