Upadły pomysły zakładające przyznanie ulgi na dzieci podatnikom rozliczającym się liniowym PIT, ryczałtem ewidencjonowanym, a także rolnikom.
Sejmowa podkomisja odrzuciła wczoraj poprawki opozycji do nowelizacji ustawy o PIT.
Większość członków podkomisji była przeciwna utrzymaniu preferencji podatkowych w PIT, które chce ograniczyć rząd. W głosowaniach przepadły wszystkie poprawki, które zgłosiło do projektu Prawo i Sprawiedliwość. Klub chciał pozostawić bez zmian zasady odliczania 50-proc. kosztów twórców oraz utrzymać ulgę internetową.
Odrzucone zostały także poprawki PiS likwidujące kryterium dochodowe w uldze prorodzinnej dla rodziców jedynaków. Upadły poprawki zakładające przyznanie ulgi podatnikom rozliczającym się liniowym PIT, ryczałtem ewidencjonowanym, a także rolnikom. Do projektu została natomiast wprowadzona poprawka PO. Przesądza ona, że próg dochodów w wysokości 56 tys. zł będzie miał zastosowanie do rodziców wychowujących jedno dziecko, nawet jeśli zawarli związek małżeński w trakcie roku podatkowego. Tylko rodzice pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy będą korzystać z wyższego limitu w wysokości 112 tys. zł.
Posłowie wrócą do prac nad projektem na następnym posiedzeniu Sejmu. Wtedy sprawozdanie rozpatrzy komisja finansów publicznych, a następnie projekt trafi on do drugiego czytania.
Etap legislacyjny
Projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w Sejmie