Sejmowa podkomisja podatkowa rozpatrzyła wczoraj rządowy projekt nowelizacji ustawy o PIT. Posłowie rozmawiali m.in. o propozycji ograniczenia możliwości odpisania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów od umów autorskich, likwidacji ulgi internetowej i zmianach w zasady odliczania ulgi prorodzinnej.
Najwięcej kontrowersji wzbudziła propozycja ograniczenia możliwości odpisania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów od umów autorskich limitem 42 764 zł rocznie. Na zmianie budżet ma zyskać 164 mln zł. Jak uzasadniał Jacek Dominik, wiceminister finansów jest to sprawiedliwe rozwiązanie pokazujące skalę kosztów faktycznie ponoszonych przez twórców.
– Zmieni się sytuacja zaledwie 3 proc. podatników, którzy dziś korzystają z tego rozwiązania. Zdecydowana większość twórców nie odczuje zmian – argumentował Jacek Dominik.
Z obliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że 50-proc. koszy wykazuje 500 tys. podatników. Nowelizacja ma dotknąć 16,8 tys. z tych osób.
Przeciwko temu rozwiązaniu wypowiadali się obecni na posiedzeniu liczni przedstawiciele stowarzyszeń twórców i artystów. Ryszard Kirejczyk ze Stowarzyszenia Filmowców Polskich apelował, by zmiana nie objęła tantiem autorskich, które mają charakter nieregularny. Mogą być wypłacane w dużej wartości, ale raz na kilka lat. Z kolei Marek Czarnecki ze Związku Polskich Artystów Fotografików stwierdził, że zmiana zmusza artystów do przejścia na działalność gospodarczą, pozbawiając twórców 10-letniej ochrony roszczeń z praw autorskich.
Projekt przewiduje również likwidację ulgi internetowej, która zdaniem MF wyczerpała już swoje uzasadnienie, gdyż ceny usług internetowych od momentu jej wprowadzenia znacznie spadły.
Zmienią się także zasady odliczania ulgi prorodzinnej. Przede wszystkim ograniczana jest liczba uprawnionych do ulgi na jedno dziecko. Skorzystają z niej tylko rodzice nieprzekraczający wprowadzanego progu dochodów (112 tys. zł dla małżonków i 56 tys. dla rodziców niepozostających w związkach małżeńskich).
Podkomisja będzie kontynuowała posiedzenie w czwartek. Do tego czasu posłowie mają czas na przygotowanie ewentualnych poprawek.
Etap legislacyjny
Projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w Sejmie