Byli małżonkowie odliczają ulgę na dzieci na ogólnych zasadach, które dotyczą wszystkich rodziców bez względu na ich stan cywilny. Oznacza to, że powinni się zgodnie podzielić jej kwotą.

Czy alimenty mają zawsze znaczenie

Podatniczka zamierza wystąpić do sądu o pozbawienie byłego męża i ojca dziecka władzy rodzicielskiej. Czy jeżeli po uzyskaniu takiego orzeczenia ojciec dziecka nadal będzie płacił alimenty na małoletniego syna, zachowa prawo do korzystania z ulgi z prorodzinnej?

Czy mieszkanie z dzieckiem decyduje o uldze

Po rozwodzie rodziców dziecko mieszka z matką. Ojciec pracuje za granicą, co utrudnia mu kontakt z córką. Czy uniemożliwia mu to korzystanie z ulgi prorodzinnej?

Czy ograniczona władza rodzicielska też daje ulgę

W wyroku rozwodowym sąd powierzył dzieci ojcu, ograniczając władzę rodzicielską matki. Może ona współdecydować o kwestiach związanych m.in. ze zmianą miejsca pobytu dzieci, z organizowaniem ich wypoczynku i wczasów, leczeniem czy wyborem szkoły. Czy w takiej sytuacji oboje rodzice zachowują prawo do ulgi prorodzinnej?

Czy jeden rodzic może odliczyć całą kwotę

Rodzice są po rozwodzie. Dziecko mieszka z matką, ale także ojciec wykonuje władzę rodzicielską. Płaci też alimenty na dziecko. Matka w 2012 r. uzyskała wyłącznie dochód z najmu opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym, zatem nie wykaże podatku obliczonego według skali, od którego mogłaby odliczyć ulgę prorodzinną. Ojciec zamierza więc odliczyć całą kwotę, ale jego była żona się na to nie zgadza. Czy mimo tego ojciec może skorzystać z odliczenia?

Czy pełnoletnie dziecko trzeba utrzymywać

Córka jest już pełnoletnia. Nadal się uczy i nie uzyskuje żadnego dochodu. Pozostaje na utrzymaniu matki. Ojciec po orzeczeniu rozwodu nie płaci alimentów na córkę. Czy zatem nie może odliczać ulgi prorodzinnej?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.