Osoba, która chce zaskarżyć decyzję fiskusa, może to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika. Z pomocy profesjonalisty trzeba skorzystać w przypadku wystąpienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Rosnącą popularność sądowej kontroli decyzji podatkowych potwierdzają statystyki sądów administracyjnych.
Z drogi tej warto skorzystać, gdy podatnik nie ma pewności co do prawidłowości decyzji wydawanych przez organy podatkowe. Wcześniej jednak konieczne jest wykorzystanie drogi odwoławczej na etapie przedsądowym.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Drogi odwoławczej

Spraw przed WSA

Kosztów sądowych

Skarg do NSA

Czy trzeba dołączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

Jaka jest właściwość terytorialna sądów administracyjnych

Co zawiera skarga składana do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Zobacz pełną treść artykułu w elektronicznym wydaniu eDGP: Jak złożyć do sądu administracyjnego skargę w sprawach podatkowych.