– Wiele osób sprzedających nieruchomość lub udziały w niej koncentruje się na owych wymaganych pięciu latach, ale nie zastanawia się, od jakiego momentu termin ten należy liczyć – zwraca uwagę Anna Misiak, doradca podatkowy w MDDP.

Jak mówi, dla wielu oczywiste wręcz się wydaje, że ów termin liczy się od nabycia lub wybudowania nieruchomości. Tymczasem nic bardziej mylnego. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlegają przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości (o ile sprzedaż ta nie jest wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), jeśli zbycie nastąpiło przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie (zob. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 czerwca 2012 r. nr IPTPB2/415-200/12-2/TS).

Termin 5-letni posiadania nieruchomości decydujący o tym, czy od danej transakcji sprzedającemu przyjdzie zapłacić podatek dochodowy, czy też nie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, a nie od daty nabycia nieruchomości.

Oznacza to, że osoba, która kupiła działkę np. 7 czerwca 2010 r., będzie mogła ją sprzedać bez konieczności płacenia PIT dopiero po 31 grudnia 2015 r., a nie już 8 czerwca 2015 r.