Część właścicieli nieruchomości w sezonie letnim uruchamia działalność gospodarczą, a później ją zawiesza. Zawieszenie firmy pozwala na skorzystanie z preferencji, ale nie dotyczy to podatku od nieruchomości.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są m.in. grunty, budynki, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Wynika to z art. 2 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

– Posiadanie przez przedsiębiorcę gruntu, budynku lub budowli oznacza, że jest on wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej – tłumaczy Małgorzata Boguszewska, ekspert podatkowy w Alma Consulting Group Polska.

Jak dodaje, prowadzenie przez przedsiębiorcę firmy sezonowej nie zwalnia go z obowiązku zapłaty podatku przez cały rok według stawek najwyższych (właściwych dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Ekspert wyjaśnia, że przepisy nie uzależniają opodatkowania gruntu, budynku lub budowli od wykorzystywania nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą. W podatku od nieruchomości nie ma też znaczenia zawieszenie działalności.

– W dalszym ciągu – dodaje – grunt, budynek, budowla pozostają w posiadaniu przedsiębiorcy i są związane z prowadzoną przez niego działalnością. Odmienne skutki podatkowe występują w sytuacji, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą definitywnie ją zakończy.

– W takiej sytuacji podatnik od następnego miesiąca zapłaci podatek według niższych stawek – stwierdza ekspert z Alma Consulting Group Polska.

Należy jednak pamiętać, że nie zawsze prowadzenie działalności gospodarczej będzie związane z opodatkowaniem najwyższymi stawkami.

Małgorzata Boguszewska zwraca uwagę, że w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych za działalność gospodarczą nie uznaje się wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych, znajdujących się na obszarach wiejskich, przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza pięciu. Jeśli więc rolnik wynajmuje turystom pokoje, będzie płacił za nie podatek od nieruchomości według stawek dla budynków mieszkalnych.

Pożyczka dla firm: niższa marża lub 0% prowizji. Sprawdź!