Użyczenie firmowego samochodu w okresie wakacji ma skutki zarówno w rozliczeniu pracownika, jak i rozliczeniu pracodawcy. Pracownik uzyskuje nieodpłatne świadczenie z tego tytułu, które jest opodatkowane PIT. Nieodpłatnym świadczeniem są wszystkie zdarzenia, których skutkiem jest bezkosztowe przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy.
Jak mówi Agnieszka Sakowska, ekspert podatkowy w ECDDP, świadczenie to powinno zostać wycenione oraz opodatkowane na zasadach właściwych dla przychodów ze stosunku pracy. Jej zdaniem nawet ewentualne pokrycie przez pracownika kosztów paliwa i innych wydatków eksploatacyjnych w okresie urlopu nie świadczy o tym, że udostępnienie nie ma charakteru nieodpłatnego. Możliwość bowiem korzystania z pojazdu jest odrębną czynnością od zakupu paliwa w związku z wykorzystywaniem samochodu dla celów osobistych pracownika.
– Ustalając wartość tego świadczenia, pracodawca powinien kierować się jego wartością rynkową – dodaje Agnieszka Sakowska.
Inaczej będzie, gdy samochód służy wyłącznie celom służbowym. Wtedy wydatki ponoszone przez spółkę, związane z jego udostępnieniem i eksploatacją, nie stanowią przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń dla pracownika. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 6 lipca 2011 r. (nr IPTPB2/415-125/11-2/KJ).
Jeśli nieodpłatne świadczenie powstanie w związku z podróżami prywatnymi, to pracodawcy mają wątpliwość, czy koszty związane z samochodem, np. odpis amortyzacyjny, rata leasingowa oraz wydatki eksploatacyjne w dalszym ciągu w trakcie użyczenia wykazują związek z przychodem z działalności gospodarczej zakładu pracy.
Według Agnieszki Sakowskiej taki związek pozostaje przy odpisach amortyzacyjnych oraz ratach leasingowych od samochodu użytkowanego zarówno na cele działalności pracodawcy, jak i cele prywatne pracowników.
– Umożliwienie pracownikom korzystania z auta do celów prywatnych z jednoczesnym opodatkowaniem po ich stronie wartości świadczeń nie przekreśla związku wydatków z przychodami – dodaje Agnieszka Sakowska.
Tak też uznał dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 20 grudnia 2010 r. (nr ILPB4/423-169/10-6/DS). Według organu koszty eksploatacji związane z używaniem samochodu do celów innych niż działalność gospodarcza nie są kosztem podatkowym spółki. Tylko te związane z użytkowaniem auta do celów służbowych mogą zostać odliczone.
Równocześnie do końca 2012 roku udostępnianie pracownikowi auta służbowego do celów prywatnych, na podstawie art. 5 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym nie podlega VAT. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 11 stycznia 2012 r. (nr IPPP3/443-1319/11-5/KT).