Opodatkowanie świadczeń od pracodawcy, z których pracownik nie skorzystał, choć miał taką możliwość, to koncepcja wbrew prawu i zdrowemu rozsądkowi - mówi Rafał Iniewski – radca prawny, przewodniczący Komitetu Prawniczego Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, partner w kancelarii Parulski i Wspólnicy.
PKPP Lewiatan złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący opodatkowania nieodpłatnych świadczeń. Państwa zdaniem opodatkowanie wszystkich nieodpłatnych świadczeń, które pracownik dostaje od pracodawcy, jest niezgodne z konstytucją?
Ustawa o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) nie wymienia wprost konkretnych nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie z art. 12 ust. 1 opodatkowane są wszystkie świadczenia pieniężne, w tym wartość nieodpłatnych świadczeń związanych z otrzymywaniem wynagrodzenia za pracę. Niekonstytucyjny może być zatem cały przepis, który dotyczy wszelkich nieodpłatnych świadczeń.