Zapłata za noclegi oraz wyżywienie związane z edukacją agentów, jeżeli nie stanowi reprezentacji może być kosztem podatkowym.
Problem z rozliczeniem podatkowym dotyczy osób, które nie są pracownikami firmy (np. banków, towarzystw ubezpieczeniowych), lecz podmiotami samodzielnie prowadzącymi działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy ci korzystają ze sprawdzonych firmowych rozwiązań i procedur, pakietów marketingowych, a także wsparcia przy urządzaniu placówek. W praktyce często na mocy umowy zawartej z agentami zainteresowane firmy są obowiązane przeprowadzać szkolenia w zakresie m.in. oferty produktowej, technik sprzedaży.

Składowymi elementami prowadzonych szkoleń są wydatki na wyżywienie i nocleg agentów