Zdaniem Marka Kolibskiego, radcy prawnego, partnera w kancelarii KNDP, plusem takiego rozwiązania byłoby uporządkowanie łącznie kilkuset nowelizacji podatkowych w jednej spójnej ustawie. Minusem byłby zaś wpływ tak rewolucyjnej zmiany na codzienność podatników, w tym typowego przedsiębiorcy i jego pracowników księgowych.

– Wejście w życie tak ogromnej i całościowej zmiany w systemie oznacza konieczność nauczenia się przepisów od nowa, co przy tej skali zmian zajmie lata – komentuje Marek Kolibski.

Zdaniem eksperta największą wadą tak dużej zmiany jest jednak zdezaktualizowanie się bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych i indywidualnych interpretacji organów podatkowych. To byłaby bardzo duża strata dla wszystkich. I nie chodzi tu tylko o koszty funkcjonowania aparatu przy wydawaniu interpretacji, jakie ponoszą Skarb Państwa i podatnicy.

– Wejście w życie nowych przepisów spowoduje utratę mocy i ochrony, która wynika z kilkuset tysięcy interpretacji – mówi Marek Kolibski.

Bartosz Matusik, doradca podatkowy w DLA Piper Wiater, zwraca uwagę, że w obszernym projekcie nie uniknięto odniesień między poszczególnymi jego przepisami. W rezultacie podatnik, np. osoba fizyczna, chcący określić swoje obowiązki podatkowe, byłby skazany na lekturę całego aktu, który liczy ponad 300 artykułów, bądź jego poszczególnych przepisów znajdujących się w różnych, często odległych od siebie rozdziałach.

– W praktyce nawet w stosunkowo prostych stanach faktycznych podatnik byłby skazany na pomoc fachowego doradcy, a ryzyko błędnej interpretacji przepisów może być wysokie – stwierdza Bartosz Matusik.

W ocenie eksperta jeśli zamierzeniem autorów projektu było uproszczenie przepisów podatkowych oraz sformułowanie ich w sposób bardziej przystępny, cel ten nie został osiągnięty.

– Lepszym rozwiązaniem byłaby taka ustawa, której poszczególne rozdziały opisywałyby kompleksowo zasady rozliczania poszczególnych kategorii podatników – uważa Bartosz Matusik.

Znacznie łatwiejsze i bardziej czytelne byłoby jednak pozostanie przy koncepcji odrębnych aktów prawnych, z którą podatnicy zdążyli się już oswoić.

Ważne

W projekcie ustawy bez zmian pozostawiono wysokość stawek podatkowych

Etap legislacyjny Pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu