Osoba, która w trakcie postępowania powoła się na zawartą wcześniej pożyczkę, musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych według sankcyjnej 20-proc. stawki – orzekł WSA w Kielcach.
Spór w omawianej sprawie dotyczył sytuacji, gdy podatnik zaciągnął pożyczkę, ale nie odprowadził od niej podatku od czynności cywilnoprawnych. Zdaniem skarżącego od pożyczki powinien zapłacić daninę według stawki 2-proc. Organy podatkowe nie zgodziły się z tym. Po przeanalizowaniu sprawy sąd przyznał rację przedstawicielom fiskusa.
WSA wyjaśnił, że zgodnie z art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy o PCC (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.) można zastosować sankcyjną stawkę 20-proc., jeśli spełnione zostaną dwie przesłanki.