Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) należy zapłacić nie tylko przy zakupie od osób prywatnych samochodów i motocykli. Prawie każdy, kto kupi towar (rzecz ruchomą) za ponad 1000 zł (np. komplet opon zimowych na portalu aukcyjnym) od osoby prywatnej, musi złożyć deklarację PCC-3 i opłacić od tej transakcji podatek w wysokości 2 proc.
Trzeba to zrobić w ciągu 2 tygodni od daty zakupu – w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania kupującego (osobiście, za pośrednictwem poczty lub internetu).
Takie obowiązki nakładają na kupującego przepisy art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 9 pkt 6, art. 10, art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.).
Od PCC zwolnione są osoby niepełnosprawne, nabywające na potrzeby własne m.in. sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe (art. 8 pkt 6 ustawy o PCC).
Osoba, która w wymaganym przepisami terminie nie uiściła PCC, powinna zrobić to jak najszybciej – złożyć deklarację PCC-3 (wraz z kopią umowy kupna/sprzedaży, może to być np. wydruk z aukcji) i wpłacić podatek wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Aby uniknąć ewentualnych sankcji karnych skarbowych, warto też od razu wyrazić oddzielnym pismem tzw. czynny żal. W piśmie tym, skierowanym do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, należy poinformować – przywołując podstawę, tj. art. 16 kodeksu karnego skarbowego – o niezłożeniu w terminie deklaracji PCC-3 od umowy kupna/sprzedaży określonych rzeczy ruchomych i o nieuiszczeniu w tym terminie należnego podatku. Jednocześnie należy wskazać, że podatek ten (wraz z odsetkami) jest regulowany wraz ze złożeniem zawiadomienia.
Sprzedający (osoba prywatna) z kolei nie zapłaci od takiej transakcji podatku dochodowego, jeżeli zbywaną rzecz posiada dłużej niż pół roku (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT; t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).