Wydatki uprawniające do ulgi mieszkaniowej to nie tylko koszty, które dotyczą samych funkcji mieszkalnych w bryle domu mieszkalnego, ale także inne niezbędne do funkcjonowania tego budynku, w tym na przykład opaska wokół budynku zabezpieczająca przed wilgocią. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną dyrektora izby skarbowej.
W rozpatrywanej sprawie decyzją z grudnia 2009 roku naczelnik urzędu skarbowego określił małżonkom zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym 10-proc. PIT w wysokości 2,6 tys. zł. Wynikało to z tego, że nie wydatkowali przychodu, w terminie dwóch lat od dnia sprzedaży zabudowanych działek na określone cele mieszkaniowe. Chodziło o zastosowanie ulgi podatkowej z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a i e ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 roku.
Organ wskazał, że małżonkowie z tytułu sprzedaży działek za kwotę 1 mln zł nie wydali całej tej kwoty na cele mieszkalne. Uznał, że część wydatków małżonków poniesionych na zakup bramy, budowę opaski z kostki granitowej zabezpieczająca przed wilgocią (spełniającą funkcje izolacji), chodników, drogi wewnętrznej, dojazdów i przejazdu nie mieści się w pojęciu budowy budynku mieszkalnego, a w konsekwencji nie mogą być uznane, że zostały poniesione na cele mieszkaniowe.