Osoba, która przeznaczyła pieniądze ze sprzedaży mieszkania na spłatę kredytu refinansowego, nie może skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Musi więc zapłacić PIT – orzekł NSA.
Problem, jaki rozstrzygnął sąd, dotyczy ulgi mieszkaniowej, o której mówił art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). Przepis ten obowiązywał w latach 2004–2006. Ma on jednak w dalszym ciągu zastosowanie w odniesieniu do podatników, którzy kupili nieruchomości do 31 grudnia 2006 roku.
Wynika to z tego, że do przychodu uzyskanego w późniejszych latach ze sprzedaży takich nieruchomości zastosowanie mają przepisy obowiązujące właśnie przed 1 stycznia 2007 roku. Wtedy też stawka PIT od przychodów ze sprzedaży nieruchomości wynosiła 10 proc.