Aby uniknąć sporów z fiskusem o prawo do ulgi, najlepiej na rok przed sprzedażą połączonego lokalu przemeldować się pod adres utworzony po przebudowie.
Nasz czytelnik w 2002 r. kupił mieszkanie przy ul. Dębowej 2 m. 2 (adres zmieniony), w którym się zameldował. W 2007 r. nabył od sąsiada mieszkanie piętro wyżej (ul. Dębowa 2 m. 5). W 2011 r. połączył oba lokale w jeden dwupoziomowy, a następnie w 2012 r. sprzedał go jako jedną nieruchomość z adresem ul. Dębowa 2 m. 2/5. Nowo utworzony lokal ma jedną księgę wieczystą. Czytelnik się zastanawia, czy może skorzystać z ulgi meldunkowej, mimo że przed sprzedażą formalnie wciąż był zameldowany pod adresem ul. Dębowa 2 m. 2.

Dla kogo preferencje

Sprzedaż mieszkania nie jest opodatkowana PIT, jeżeli nastąpiła po upływie pięciu lat (licząc od końca roku kalendarzowego) po jej nabyciu. Osoba, która sprzeda je wcześniej, także może uniknąć zapłaty podatku dzięki ulgom przewidzianym w ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).
W przypadku mieszkań nabytych między 1 stycznia 2007 r. a 31 grudnia 2008 r. można skorzystać z ulgi meldunkowej. Warunkiem jest, aby podatnik był zameldowany w danym lokalu przez co najmniej 12 miesięcy przed jego sprzedażą.
Sprawa czytelnika jest o tyle skomplikowana, że nigdy nie był zameldowany pod numerem 5 ani 2/5. Organ podatkowy może więc twierdzić, że warunki do skorzystania z ulgi meldunkowej nie zostały spełnione.
Zdaniem Katarzyny Maćkowskiej, radcy prawnego z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, fiskus zapewne uzna, że nie trzeba płacić podatku z tytułu sprzedaży mieszkania nr 2 nabytego w 2002 r., ponieważ od jego kupna minęło ponad 5 lat. W praktyce – przy profiskalnym podejściu – opodatkowaniu podlegałyby wyłącznie dochody ze sprzedaży w części przypadającej na mieszkanie nr 5, czyli określone np. w proporcji powierzchni lokalu nr 5 do łącznej powierzchni połączonych mieszkań.

Jakie uzasadnienie

Według ekspertów jest jednak szansa na uzasadnienie skorzystania z preferencji. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy nowy lokal przyjął numer księgi wieczystej właściwy dla mieszkania nr 2, jak i dla mieszkania nr 5. – To, że mieszkania zostały na gruncie cywilnoprawnym połączone w 2011 r., oznacza, iż właściciel nie miał obowiązku dokonywania odrębnego meldunku w mieszkaniu nr 5, gdyż meldunek dokonany w lokalu nr 2 z mocy prawa rozciągnął się na mieszkanie nr 5 z chwilą połączenia lokali – tłumaczy Magdalena Dobrowiecka, konsultant podatkowy z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.
Tym samym można uznać, że spełniony został warunek ulgi meldunkowej, gdyż sprzedawca był zameldowany w połączonym lokalu przez minimum 12 miesięcy (między połączeniem mieszkań w 2011 r. a sprzedażą w 2012 r.). W konsekwencji sprzedaż całego połączonego mieszkania nie byłaby opodatkowana.

Wskazana interpretacja

Inaczej będzie w sytuacji, kiedy lokale zostały połączone poprzez ustanowienie odrębnej własności lokalu i utworzenie nowej trzeciej księgi wieczystej. W takim wypadku istnieje ryzyko, że organ podatkowy zaprzeczy rozciągnięciu meldunku z mieszkania nr 2 na mieszkanie nr 5. W efekcie podatnik nie będzie musiał płacić podatku za mieszkanie kupione w 2002 r., ale od dochodu ze sprzedaży lokalu nabytego w 2007 r. będzie musiał odprowadzić 19-proc. PIT, gdyż nie został spełniony warunek zameldowania w nim przez 12 miesięcy.
Aby mieć pewność co do prawidłowości zastosowania ulgi, eksperci radzą wystąpić do organów o interpretację indywidualną. Jeśli będzie korzystna, da podatnikowi ochronę. Jeśli będzie niekorzystna, można złożyć skargę do sądu administracyjnego i tam bronić swoich racji.