Od początku 2013 r. w naszym porządku prawnym powinny znaleźć się wszystkie regulacje unijne dotyczące faktur elektronicznych. Jak wyjaśnia DGP resort finansów, dostosowanie przepisów w tym zakresie zostało dokonane w rozporządzeniu ministra finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

– Obecne prace legislacyjne mają na celu przeniesienie przepisów tego rozporządzenia na grunt ustawy o podatku od towarów i usług, a także dostosowanie terminologii używanej w rozporządzeniu do brzmienia dyrektywy Rady 2010/45/UE – tłumaczy Wiesława Dróżdż z Ministerstwa Finansów.

Jednocześnie zapewnia, że proces legislacyjny dotyczący zmian w podatku od towarów i usług m.in. w tym zakresie jest na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. W związku z tym MF obecnie analizuje przygotowane przepisy.

– Do końca maja projekt aktu normatywnego zawierający wypracowane przepisy powinien zostać udostępniony w trybie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie MF – mówi Wiesława Dróżdż.

Uspokaja, że projektowane zmiany w e-fakturach nie będą wpływać na prawa i obowiązki podmiotów korzystających obecnie z elektronicznej metody przesyłania faktur.