Zgodnie z nowymi przepisami będzie istniała możliwość wystawiania faktur uproszczonych, które mogą nie zawierać danych nabywcy, jeżeli kwota na fakturze nie będzie przekraczać 450 zł lub 100 euro - mówi Paweł Nocznicki, doradca podatkowy, menedżer Stone & Feather.
Zaproponowane przez resort finansów w noweli VAT zmiany w fakturowaniu wprowadzą od 2013 r. pewne uproszczenia. Jakie?
Projekt zakłada z jednej strony eliminację faktur wewnętrznych, których wystawiania prawo unijne nigdy nie przewidywało. Z drugiej strony z wystawiania faktur zwolnieni będą podatnicy w stosunku do czynności zwolnionych z VAT (ale faktury takie będą mogli wystawiać). W każdym jednak przypadku podatnicy będą mieli obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy towarów i usług. Ponadto zgodnie z nowymi przepisami będzie istniała możliwość wystawiania faktur uproszczonych, które mogą nie zawierać danych nabywcy, jeżeli kwota na fakturze nie będzie przekraczać 450 zł lub 100 euro. Projekt łagodzi też wymogi dotyczące zgody odbiorcy na wystawianie faktur elektronicznych.
Zgodnie z projektem zmianie ulegnie termin wystawiania faktur. Czy to słuszne posunięcie?
Jest to konsekwencją dostosowania tych przepisów do zmienionego momentu powstania obowiązku podatkowego. Co do zasady faktury będą wystawiane w terminie najpóźniej 7 dni od zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów i usług (ewentualnie od otrzymania całkowitej lub częściowej płatności). Konsekwencją tych zmian będzie możliwość wystawiania zbiorczych faktur obejmujących wszystkie transakcje z danego miesiąca, co szczególnie w przypadku dostaw towarów może stanowić duże uproszczenie dla podatników.
Zmodyfikowany ma być także zakres danych na fakturze.
To prawda. Wśród nich można wskazać zmianę w zakresie oznaczenia daty wykonania czynności opodatkowanej, rezygnacji z oznaczeń „Faktura VAT-MP” oraz „Faktura VAT-marża”. W to miejsce jednak ma pojawić się konieczność umieszczania na fakturach dodatkowych oznaczeń „metoda kasowa” lub „procedura marży”. W zakresie danych na fakturze zrezygnowano również z obowiązku umieszczania numeru rejestracyjnego pojazdu przy nabyciu paliwa. Ponadto w przypadku czynności, dla których zobowiązanym do rozliczenia VAT jest nabywca (np. import usług), faktury powinny zawierać dodatkowe oznaczenie „odwrotne obciążenie”.
Projekt łagodzi również procedurę wystawiania faktur przez nabywcę w imieniu podatnika – w szczególności nie przewiduje już obowiązku informowania organu podatkowego o zawarciu takiego porozumienia między podatnikiem a samofakturującym się nabywcą. Przy tym takie faktury będą musiały zawierać dodatkowe oznaczenie „samofakturowanie”.