Podatnicy planujący wyjazd powinni ustanowić pełnomocnika do doręczeń lub wystąpić do skarbówki o przesyłanie pism e-mailem.
Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie, które jest ważne dla osób czasowo wyjeżdżających i nieprzebywających pod swoim dotychczasowym adresem w Polsce, pod który organy podatkowe wysyłają korespondencję. Sąd w wyroku z 27 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FSK 2097/10) uznał, że zawiadomienie organu o czasowym wyjeździe w celach turystycznych lub służbowych za granicę (krótszym niż dwa miesiące) ma jedynie walor informacyjny i nie powoduje żadnych skutków prawnych w zakresie doręczania pism. Ma to szczególne znaczenie, gdy przeciwko danej osobie toczy się postępowanie podatkowe.
W sprawie, którą rozpatrywał sąd, dyrektor urzędu kontroli skarbowej wszczął postępowanie kontrolne wobec małżonków. W kilka miesięcy później złożyli oni do urzędu pismo, że w określonym terminie ich adresem do doręczeń będzie miejscowość w Hiszpanii.