Wydatki związane z wykorzystaniem auta, które jest niezbędne w firmie, można uwzględnić w kosztach. Jednak gdy służbowy samochód jest używany do celów prywatnych powstanie nieodpłatne świadczenie

Czy dojazd do pracy generuje przychód w PIT

Przedsiębiorca przydziela pracownikom wykonującym obowiązki służbowe, również poza miejscem świadczenia pracy, samochody służbowe. Charakter wykonywanej działalności wymaga od pracowników codziennych dojazdów do biura. Pracownicy muszą też wykonywać obowiązki służbowe poza oddziałem i siedzibą spółki. Niektórzy z nich (przedstawiciele handlowi) nie są zobowiązani do codziennego pobytu w biurze. Czy takie wykorzystanie aut spowoduje powstanie u pracowników przychodu?