Wydatki związane z wykorzystaniem auta, które jest niezbędne w firmie, można uwzględnić w kosztach. Jednak gdy służbowy samochód jest używany do celów prywatnych powstanie nieodpłatne świadczenie

Czy dojazd do pracy generuje przychód w PIT

Przedsiębiorca przydziela pracownikom wykonującym obowiązki służbowe, również poza miejscem świadczenia pracy, samochody służbowe. Charakter wykonywanej działalności wymaga od pracowników codziennych dojazdów do biura. Pracownicy muszą też wykonywać obowiązki służbowe poza oddziałem i siedzibą spółki. Niektórzy z nich (przedstawiciele handlowi) nie są zobowiązani do codziennego pobytu w biurze. Czy takie wykorzystanie aut spowoduje powstanie u pracowników przychodu?

Czy wydatki na ubezpieczenie pomniejszą przychody

Spółka wykorzystuje w ramach umów leasingu operacyjnego dwa auta o wartości początkowej powyżej 20 tys. euro. Pokrywa koszty zarówno ubezpieczeń OC, jak i AC. Nie ma zaświadczeń z okręgowej stacji kontroli pojazdów o możliwości niezaliczenia ich do samochodów osobowych. Czy może składki ubezpieczeniowe tych aut zaliczyć do kosztów podatkowych?

Czy zwrot kwot za używanie auta wpłynie na rozliczenie PIT

Pracownicy socjalni wykorzystują do celów służbowych swoje prywatne auta. Pracodawca zwraca im wydatki związane z takimi jazdami. Czy u pracowników powstanie przychód w wysokości otrzymanego zwrotu?

Czy można jednorazowo amortyzować auto

Za miesiąc podatnik chce otworzyć firmę. Kupi samochód osobowy na jej potrzeby. Czy może do amortyzacji tego auta wykorzystać jednorazowy odpis?

Czy zbycie auta trzeba ująć w rocznym rozliczeniu PIT

Podatniczka 15 czerwca 2011 r. wygrała w loterii samochód o wartości 100 tys. zł, który sprzedała 20 grudnia 2011 r. za 87 tys. zł. Sprzedaż została dokonana przed upływem pół roku od momentu nabycia samochodu. Podatniczka samochód odebrała w salonie na podstawie faktury opiewającej na 100 tys. zł. Czy ta transakcja powinna znaleźć się w rocznym PIT?

Czy pracodawca musi zawrzeć umowę cywilno-prawną

Pracownik będzie wykorzystywał w celach służbowych swój motocykl. Szef będzie zwracał mu wydatki na ten cel. Czy musi podpisać umowę z przełożonym?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć podatkowo użytkowanie samochodu służbowego
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedz na WSZYSTKIE powyższe pytania