Organizowanie konkursów jest powszechnym elementem działań marketingowych wobec klientów, jak i motywacyjnym narzędziem używanym przez pracodawców. Jakie mają skutki podatkowe?
Wygrana w konkursie stanowi przychód z tzw. innych źródeł i podlega opodatkowaniu 10-proc. zryczałtowanym PIT. Zdarzają się jednak przypadki, w których szczęśliwy zwycięzca może zgodnie z przepisami uniknąć zapłaty podatku dochodowego od otrzymanej nagrody. Taka sytuacja będzie miała miejsce, jeżeli wartość wygranej nie przekracza 760 zł oraz będą to wygrane: w konkursie z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu albo wygrane w konkursach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu. Takie warunki przewiduje zwolnienie przedmiotowe w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
Organizując konkurs, warto więc z podatkowego punktu widzenia zwrócić uwagę nie tylko na wartość wygranych przewidywanych dla zwycięzców, lecz także na tematykę konkursu. Tylko bowiem nagrody w konkursach z zakresu nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu będą zwolnione z opodatkowania PIT niezależnie od tego, kto jest jego organizatorem. W każdym innym przypadku możliwość uniknięcia opodatkowania mają zwycięzcy konkursów organizowanych (i ogłaszanych) wyłącznie przez środki masowego przekazu. Jakkolwiek dotychczasowe stanowisko organów podatkowych było w tym zakresie dosyć liberalne, obecnie dominuje literalna interpretacja omawianego zwolnienia. Tak m.in. wskazał WSA w Warszawie w wyroku z 17 kwietnia 2012 r. (sygn. akt III SA/Wa 2043). Zgodnie z wyrokiem sądu literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT wymaga, aby konkursy takie były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik „i” w wyrażeniu „organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)”.