Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przychody z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych uzyskane w państwie UE lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego są opodatkowane zryczałtowanym PIT.

– Podatek powinien być pobrany przez płatnika w wysokości 10 proc. wartości wygranej lub nagrody – mówi Ewa Lewicka, ekspert podatkowy z Deloitte.

Warto jednak wiedzieć, kiedy taki podatek musimy zapłacić, a kiedy jesteśmy z niego zwolnieni. Zgodnie z ustawą o PIT jeśli konkurs jest organizowany przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz gdy konkurs dotyczy kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, to nie musimy płacić podatku, gdy jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł. Natomiast jeśli organizatorem jest uprawniony na podstawie przepisów o grach hazardowych podmiot, to wartość nagrody, za którą nie będziemy musieli płacić PIT, wzrasta do 2280 zł (np. wygrana w Lotto).

Podatnik nie łączy przychodów z tytułu wygranej w konkursie z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej w swojej deklaracji i nie jest zobowiązany do wykazania go w swoim zeznaniu rocznym, jeśli organizator konkursu pobrał i odprowadził podatek we właściwej wysokości do odpowiedniego dla siebie urzędu skarbowego. 

– Podatek ten wykazuje się w zeznaniu rocznym tylko wtedy, gdy organizator nie pobrał należnego PIT – dodaje Ewa Lewicka.

Warto więc tuż po otrzymaniu nagrody dowiedzieć się, czy to organizator weźmie na siebie ciężar zapłaty podatku, czy to też na nas spocznie ta odpowiedzialność.