Nie każda wygrana w konkursie zobowiązuje do zapłacenia podatku. Opodatkowanie zależy od wypłaconej kwoty oraz od podmiotu który zorganizował loterię.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przychody z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych uzyskane w państwie UE lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego są opodatkowane zryczałtowanym PIT.
– Podatek powinien być pobrany przez płatnika w wysokości 10 proc. wartości wygranej lub nagrody – mówi Ewa Lewicka, ekspert podatkowy z Deloitte.