Przychodem z działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. W praktyce oznacza to, że powstaje on już w momencie wydania towaru lub wykonania usługi. Zasada memoriałowej metody rozliczeń przychodów jest bezpośrednio powiązana z kosztami ich uzyskania. I tak, podatnik będący odbiorcą towaru lub usługi uwzględnia ich wartość w kosztach bez względu na zapłatę za ten towar lub usługę. Zasada memoriałowego ujęcia przychodów i kosztów wynika również z przepisów ustawy o rachunkowości.

Zdaniem MF wprowadzenie metody kasowej mogłoby się wiązać z obniżeniem wpływów z podatku dochodowego. Spowodowałoby przerzucenie na budżet państwa konsekwencji niewywiązywania się z umów.