70 tys. skarg wpłynęło do sądów administracyjnych w 2011 roku. To o ponad 2 tys. więcej niż przed rokiem.
Z informacji o działalności sądów przyjętej wczoraj na zgromadzeniu ogólnym sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wynika, że z roku na rok wzrasta liczba skarg składanych przez obywateli i organizacje na działania organów administracji publicznej. Jak zwykle najwięcej – ponad 30 proc. – spraw rozpatrywanych przez sądy dotyczy decyzji i interpretacji podatkowych. Niecałe 10 proc. skarg dotyczy prawa budowlanego.
Mimo utrzymującej się od lat tendencji do rosnącej liczby skarg sądy mogą pochwalić się wysoką skutecznością w ich rozpatrywaniu. Połowę zażaleń na działania organów i blisko 70 proc. na bezczynność wojewódzkie sądy administracyjne rozpatrzyły w terminie do 3 miesięcy. Ponad 80 proc. spraw jest rozpatrywanych w okresie nie dłuższym niż pół roku.