Kwestionowane 7 proc.

W zeszłym roku organy podatkowe wydały blisko 36 tys. interpretacji, podczas gdy w 2010 r. było to prawie 31 tys. pism w indywidualnych sprawach podatników. Do sądów trafia więc blisko 7 proc. wszystkich interpretacji. Fakt, że sądy uchylają ponad połowę z nich, powoduje, że podatnicy coraz częściej decydują się też na złożenie skargi. Z czego może wynikać wysoki odsetek interpretacji uchylanych przez sądy?

W opinii Moniki Ławnickiej, doradcy podatkowego, starszego konsultanta w Accreo Taxand, wynika to w dużej mierze z rozbieżności pomiędzy ugruntowaną praktyką organów interpretacyjnych a linią orzecznictwa sądów administracyjnych.

Podatnicy składający wniosek o wydanie interpretacji do ministra, w którym przytaczają korzystne dla siebie orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych czy Naczelnego Sądu Administracyjnego, często zamiast oceny tych wyroków otrzymują odpowiedź, że powołane wyroki zostały wydane w innych indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu w tej sprawie.

Wskazać również trzeba, że zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej minister finansów może z urzędu zmienić wydaną interpretację indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

– Jednak jeśli chodzi o dostosowanie linii interpretacyjnej do orzecznictwa sądów, zwłaszcza korzystnego dla podatników, to minister nie korzysta z powyższego uprawnienia zbyt często – dodaje Monika Ławnicka.

Bezpieczne stanowisko

Ujednolicenie stanowisk sądów i organów nie wpływa również, co na razie jest praktycznie niewykorzystywane, instytucja interpretacji ogólnej wydawanej na wniosek. Do jej uzyskania konieczne jest wskazanie niejednolitego stosowania przepisów w rozstrzygnięciach samych organów, a nie wskazanie wyroków odmiennych od interpretacji.

Tym samym w opinii Moniki Ławnickiej interpretacje publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów mają kluczowe znaczenie dla tych podatników, którzy poszukują odpowiedzi na pytanie o dominujące stanowisko fiskusa w danej kwestii, a więc planują przyjąć stanowisko bezpieczne podatkowo.

Interpretacje wydane i zaskarżone
● 2011 – 35 929 wydanych interpretacji (2344 zaskarżonych do sądów)
● 2010 – 30 918 wydanych interpretacji (2403 zaskarżonych do sądów)