Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, np. wynagrodzenia zasadnicze, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop. Określa to art. 12 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
W związku z tym należy się zastanowić, czy otrzymanie od pracodawcy karty rabatowej lub lojalnościowej spowoduje u pracownika uzyskanie przychodu ze stosunku pracy.
– Ważne są konkretne okoliczności, i to nieograniczające się tylko do tego jednego programu, lecz rozpatrywane szerzej, z uwzględnieniem przyjętej polityki marketingowej firmy – uważa Katarzyna Rola-Stężycka, ekspert podatkowy z Tax Care.
Wystarczającym jest, aby programy rabatowe były organizowane jako narzędzie handlowe zwiększenia obrotu. W takiej sytuacji objęcie programem określonego kręgu podmiotów, np. pracowników firmy, stanowi pozorność nadzwyczajnego uprzywilejowania, ale w rzeczywistości jest częścią przyjętej przez firmę polityki marketingowej.
Dużo łatwiejsze jest rozwiązanie problemu, w którym to pracownicy oraz osoby niezwiązane z firmą biorą udział w specjalnym programie rabatowym lub lojalnościowym.
– Interpretacje indywidualne dyrektorów izb skarbowych zgodnie wskazują, że nie powstanie przychód u uczestników takiego programu, w tym u pracowników – mówi ekspert.
Dzieje się tak, gdyż dany program nie jest skierowany do konkretnej osoby, lecz krąg osób mogących brać w nim udział jest nieograniczony. W związku z tym po stronie pracodawcy również nie powstanie obowiązek podatkowy.
W takich przypadkach po stronie pracownika nie powstanie obowiązek zapłaty PIT. Po stronie pracodawcy również nie powstanie obowiązek wystawienia informacji PIT-8C. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku innych typów programów lojalnościowych, w których pojawią się odmienne okoliczności, może się pojawić konieczność zapłaty podatku dochodowego.