Karta prezentowa to substytut pieniądza, mogący mieć postać bonu towarowego. Podatnik powinien pamiętać, że przychód wynikający ze sprzedanej karty podarunkowej powstaje dopiero w momencie wydania towaru, nie zaś w chwili przekazania samej karty.

Karty prezentowe, sprzedawane klientom w celu wymiany na wybrany produkt z oferty, to obecnie dość powszechne zjawisko. Pozwalają bowiem na uniknięcie chybionych prezentów, ponieważ to obdarowany sam decyduje, na co chce je wymienić. Warto podkreślić, że w przypadku, gdy cena wybranego produktu przekracza wartość karty podarunkowej, najczęściej możliwym jest obniżenie wartości potencjalnego zobowiązania z tytułu sprzedaży określonego towaru bądź usługi o kwotę, na którą opiewa przekazana karta.

Przykład: Klient nabywa kartę prezentową na kwotę 300 zł brutto. Decydując się na zakup towaru bądź usługi, wycenionych na wartość 600 zł, w przypadku posiadania karty zapłaci jedynie 300 zł, gdyż resztę zobowiązania pokryje wartość karty.

Substytut pieniądza ważny przez określony okres

Reklama

Trzeba jednak pamiętać, że karta prezentowa, pozwalająca na dokonywanie płatności za określone towary, nie tylko nie jest rzeczą, jak i prawem majątkowym, ale także nie mieści się w zakresie pojęciowym „usługi”.
Zgodnie z interpretacją podatkową wydaną przez Ministra Finansów w dniu 30.05.2012 r. (nr DD9/DD2/033/225/BRT/09/PK-1280), karta prezentowa (bon towarowy) jest jedynie substytutem pieniądza, umożliwiającym w ściśle określonym okresie czasu dokonanie zapłaty za świadczenia zrealizowane w przyszłości, polegające na wydaniu towarów lub wykonaniu usług realizowanych w ramach działalności gospodarczej.

Przychód dopiero w chwili wydania towarów

Konsekwencją tego jest specyficzne ujęcie na gruncie podatkowym przychodu powstającego z tytułu wydania kart podarunkowych. Polega ono na tym, że choć z zasady za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, nawet w przypadku, w którym nie zostały faktycznie otrzymane, samo wydanie (sprzedaż) omawianej karty, nie powoduje powstania przychodu. Zgodnie bowiem z artykułem 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wspomnianych przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

Ze względu na to, że otrzymaną kwotę za wydanie karty należy traktować jako wpłatę na poczet wydania (nabycia przez klientów) towarów, kwota otrzymana w momencie wydania karty nie może być ujmowana jako przychód. Ten powstanie dopiero w momencie wydania towarów bądź wyświadczenia usług, za które obdarowany zapłacił otrzymaną kartą, nie później jednak niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Lub w momencie przeterminowania karty podarunkowej

Niekiedy zdarza się również, że karty podarunkowe nie zostają zrealizowane w przeznaczonym do tego celu terminie. W takim przypadku za datę powstania przychodu uznaje się z zasady ostatni dzień określonego terminu ważności.

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Iwona Cackowska, księgowa Tax Care