Już od 1 lipca podatnicy uzyskujący przychody m.in. z lokat bankowych będą musieli inaczej zaokrąglać podstawę opodatkowania i podatek. Założenia do zmian w Ordynacji podatkowej i ustawie o PIT przygotowane przez Ministerstwo Finansów przewidują, że podstawę opodatkowania (przychodów) oraz kwotę podatku trzeba będzie zaokrąglać do pełnych groszy w górę. Ma to ukrócić proceder unikania PIT przy odsetkach z lokat bankowych, w tym jednodniowych.

Przypomnijmy, że dziś stosuje się zasadę zaokrąglania do pełnego złotego. Końcówki mniejsze niż 50 groszy zaokrągla się w dół, a równe lub wyższe niż 50 groszy zaokrągla się w górę.

Cel zmian

Planowane zmiany są kolejnym krokiem ku znalezieniu dodatkowych funduszy mogących zasilić budżet państwa. Tak uważa Ewa Opalińska, doradca podatkowy w Gide Loyrette Nouel, która podkreśla, że w założeniach do zmian w zakresie zaokrąglania podstawy opodatkowania oraz podatku dla niektórych przychodów z kapitałów pieniężnych MF opublikowało dane, z których wynika, że kwota oszczędności zgromadzonych przez Polaków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania od 2004 do 2009 roku wzrosła prawie trzykrotnie.

– Lokaty bankowe to w dalszym ciągu najbardziej popularna forma lokowania nadwyżek pieniężnych – ocenia Ewa Opalińska.

Według Krzysztofa Ścipienia, doradcy podatkowego w BDO, z biura w Katowicach, wprowadzona zmiana jeszcze bardziej skomplikuje i tak mało czytelny system podatkowy obowiązujący w Polsce, gdzie aby odszyfrować daną normę prawną, należy mieć przed sobą kilka aktów prawnych, aby nadążyć za odesłaniami do poszczególnych ustaw.

– Jest to kolejny pomysł Ministerstwa Finansów, aby nie dopuścić do przekroczenia długu publicznego i szukanie oszczędności w kieszeni Polaków – ocenia Krzysztof Ścipień.

Ekspert zauważa, że zgodnie z dokonanymi wyliczeniami wprowadzone rozwiązanie ma przynieść w okresie od wprowadzenia do końca 2011 roku ok. 100 mln zł wpływów dla budżetu państwa, natomiast od 2012 roku byłyby to kwoty rzędu 380 mln zł rocznie. W kalkulacji nie uwzględniono rachunków prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (brak danych) oraz tego, że część osób zrezygnuje z lokowania oszczędności na lokatach.

Obecne zasady

Od momentu wejścia w życie nowych zasad wprowadzone zostanie zaokrąglenie do pełnego grosza w górę.

– Tym samym, nawet jeśli dzienne odsetki wyniosą 49 groszy lub mniej, fiskus będzie pobierał podatek w wysokości 19 proc. – wskazuje Mateusz Machalski, ekspert podatkowy w Independent Tax Advisers.

Ewa Opalińska dodaje, że obecnie naliczenie dziennych skapitalizowanych odsetek w kwocie 2,49 zł brutto nie rodzi obowiązku zapłaty podatku dochodowego, bowiem podatek liczony według stawki 19 proc. od zaokrąglonej kwoty 2 zł nie przekracza 50 gr. Banki nagminnie wykorzystują tę możliwość, oferując założenie nawet kilku lokat jednocześnie z kapitalizacją odsetek pozwalającą uniknąć podatku dochodowego.

– Według Ministerstwa Finansów nowe zasady pozwolą na pobór PIT w wysokości zbliżonej do nominalnej oraz uszczelnią system podatkowy – stwierdza nasza rozmówczyni z Gide Loyrette Nouel.