W przypadku zawarcia umowy na dłuższy czas, np. 20 lat, i ustalenia zapłaty z góry mogą pojawić się wątpliwości odnośnie do zasad opodatkowania. Taka forma rozliczenia między stronami nie wyklucza prawa wyboru formy opodatkowania. Można więc zastosować skalę podatkową lub ryczałt ewidencjonowany (pod warunkiem zgłoszenia w urzędzie skarbowym). Justyna Pomorska, starszy konsultant podatkowy w Rödl & Partner, tłumaczy, że przychód z najmu powstanie w momencie faktycznej zapłaty przez najemcę czynszu lub postawienia go do dyspozycji wynajmującego. Należy tu stosować ogólną zasadę określoną w art. 11 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

– Zapłata czynszu z góry za cały okres trwania umowy najmu skutkuje dla wynajmującego powstaniem przychodu już w momencie zapłaty – podkreśla nasza rozmówczyni.

Waldemar Olichwer, radca prawny i wspólnik w kancelarii Olichwer i Wspólnicy, dodaje, że rozpoznanie przychodu na zasadzie kasowej będzie miało zastosowanie bez względu na okres, za który zostało wypłacone wynagrodzenie za najem.

– Także w przypadku wyboru ryczałtu przychód rozpoznawany jest metodą kasową, czyli w momencie otrzymania środków pieniężnych – podkreśla Waldemar Olichwer.

Wynika to z art. 6 ust 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).