Według Izby Skarbowej w Bydgoszczy jest to możliwe. W wydanej interpretacji wskazano, że aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, powinien spełniać łącznie następujące warunki:

● pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

● nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 357 z późn. zm.),

● być właściwie udokumentowany.

Do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej spełniających te kryteria nie można zaliczyć wydatków osobistych osoby prowadzącej działalność gospodarczą. O tym, co jest celowe i potrzebne, czyli racjonalnie uzasadnione w prowadzonej działalności, decyduje podmiot prowadzący firmę, a nie organ podatkowy.

Jeżeli poniesione wydatki na najem mieszkania będą spełniać wszystkie wymienione w ustawie warunki, to mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej firmy. Przy tym obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów (lub na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów), obciąża podatnika.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 marca 2012 r. (nr ITPB1/415-1283/11/AK).