Kryzys zmusił wielu przedsiębiorców do większej mobilności. Dlatego w celu rozpropagowania swojego biznesu często świadczą usługi lub sprzedają towary poza miejscem zamieszkania. Muszą wtedy wynająć mieszkanie. Pojawia się tu wątpliwość, czy wydatki na taki najem będą kosztem firmy.
Aby przedsiębiorca mógł ująć wydatek na wynajem nieruchomości za koszt uzyskania przychodu w ramach działalności gospodarczej, wydatek ten zgodnie z ogólną definicją kosztów powinien spełniać łącznie następujące warunki: pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu; nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT; być właściwie udokumentowany.
– Jeżeli wyłącznym celem wynajmu mieszkania przez przedsiębiorcę są cele biznesowe, tj. potrzeba przebywania w nim podczas pobytu w siedzibie firmy, to wydatki ponoszone przez niego na wynajem mieszkania w miejscu siedziby działalności mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w ramach działalności przedsiębiorcy – wyjaśnia Marcin Sobieszek, doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.
Istotna jest dodatkowo konieczność właściwego udokumentowania wydatków za pomocą dokumentów wskazujących nie tylko na fakt poniesienia kosztów z związku z wynajmem i eksploatacją mieszkania, ale również dowodów świadczących o pobycie przedsiębiorcy w siedzibie spółki i wykonanych w ramach prowadzonej działalności czynnościach w siedzibie spółki, potwierdzających racjonalność poniesionych wydatków przed przedsiębiorcę.
Przedsiębiorcy dojeżdżający z miejsca zamieszkania do siedziby działalności nie przebywają w podróżach służbowych, dlatego też nie przysługują im przewidziane dla stosunku pracy świadczenia z tego tytułu – przypomina Marcin Sobieszek.
Ekspert dodaje, że jedynie pracownikom przebywającym w podróżach służbowych na terenie kraju przysługują z tego tytułu diety oraz zwrot niektórych kosztów (np. koszty przejazdów, noclegów, inne udokumentowane wydatki, określone przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb).