Podmioty mogą uchylać się od wystawienia PIT-8C, ponieważ za niezłożenie do urzędu skarbowego tej informacji jest niższa sankcja niż za złożenie tej informacji, ale z błędnymi danymi.
Nieprzekazanie druku PIT-8C podatnikowi do końca lutego nie musi wiązać się automatycznie z wymierzeniem grzywny. Jak przypomina Katarzyna Ryszard, radca prawny, doradca podatkowy w Kancelarii Peter Nielsen, informację PIT-8C mają obowiązek sporządzić osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, które wypłacając określone należności, dokonują przysporzenia na rzecz osoby fizycznej, ale jednocześnie nie pełnią funkcji płatnika z tego tytułu.
Podmioty wypłacające, często nie wstawiają tego druk z niewiedzy. Dodatkowym problemem jest też nieznajomość aktualnych danych adresowych podatnika, na rzecz którego dokonane zostały określone świadczenia.