Biura maklerskie powinny sporządzić i wysłać informacje o uzyskanych przychodach w 2011 roku na giełdzie papierów wartościowych również osobom, które mają status nierezydentów, tzn. rozliczają się z podatków w innych kraju niż Polska.
– Jeśli klient złożył oświadczenie, że rozlicza się w innym państwie, to jego PIT-8C wysyłamy do urzędu skarbowego właściwego dla osób zagranicznych – mówi Hanna Pobudkiewicz, dyrektor Biura Rozliczeń DIBRE.
Wszystkim podmiotom, zarówno polskim podatnikom, jak i nierezydentom, tj. takim, którzy posiadają w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy, biura maklerskie powinny do końca lutego wysłać PIT-8C.
Osoby, które posiadają certyfikat rezydencji podatkowej innego państwa, mogą na podstawie polskich PIT-8C rozliczyć się z dochodów giełdowych, z uwzględnieniem przepisów właściwej umowy podatkowej, którą zawarła Polska z krajem inwestora. Biuro maklerskie dostarcza klientowi jedynie informacje o wysokości uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów związanych z obrotem instrumentami finansowymi. Ostatecznie wykazanie należnego podatku oraz jego zapłata należą do klienta. W Polsce podatek od zysków giełdowych wynosi 19 proc., ale w zależności od umowy podatkowej inwestor płacący podatki za granicą może rozliczać się według innych zasad. Ważne jest to, że informacja PIT-8C będzie wystawiona tylko tym inwestorom, którzy w Polsce dokonali jakiejkolwiek opodatkowanej transakcji, w szczególności sprzedali papiery wartościowe.