W ściśle określonych sytuacjach możliwa jest solidarna odpowiedzialność osób trzecich z tytułu zaległości podatkowych podatnika.
Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego Piekielnik i Partnerzy, zwraca uwagę, że odpowiedzialność podatkowa osób trzecich może być stosowana wyłącznie, gdy podatnik nie posiada wystarczającego majątku do pokrycia swoich zobowiązań podatkowych (w pierwszej kolejności egzekucja jest prowadzona z majątku podatnika).
– Członek rodziny odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą za zaległości podatkowe wynikające z tej działalności i powstałe w okresie, w którym stale współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając korzyści z prowadzonej przez niego działalności – przypomina Tomasz Piekielnik.