Skarbówka nie będzie mogła stosować niekorzystnych dla firm przepisów w zakresie egzekucji zobowiązań podatkowych.

Zgodnie z projektowaną zmianą opracowaną przez Ministerstwo Gospodarki ma być jednoznacznie wskazane, że warunki dotyczące skutecznego przerwania biegu przedawnienia powinny być spełnione łącznie. W jednym czasie musi być zastosowany środek egzekucyjny (np. zajęcie konta bankowego), jak również skuteczne zawiadomienie o tym podatnika. Istotą tej zmiany jest, że zarówno zastosowanie środka egzekucyjnego, jak i zawiadomienie musi nastąpić przed upływem terminu przedawnienia, z zastrzeżeniem, że musi ono poprzedzić zastosowanie tego środka – pod rygorem nieważności postępowania egzekucyjnego.

Obecnie, według organów podatkowych, aby skutecznie przerwać przedawnienie zobowiązania (5 lat), wystarczy zastosować środek egzekucyjny. Twierdzą, że nie ma tu znaczenia termin, w jakim podatnik został tym powiadomiony.

Z art. 70 par. 4 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749) wynika, iż bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po tym biegnie on na nowo.

Według Anny Żarkowskiej, doradcy podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych, proponowane przez resort zmiany należy ocenić pozytywnie. Mają one bowiem na celu ochronę podatników przed nadinterpretacją przepisów ze strony fiskusa.

Etap legislacyjny Projekt założeń przekazany do konsultacji społecznych.