Zagraniczne przedstawicielstwo ustanowione przez polskiego podatnika może zostać uznane za stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów VAT.
W tym względzie – jak wyjaśnia Marcin Zawadzki, ekspert w Ernst & Young – nie ma znaczenia, czy przedstawicielstwo to konstytuuje zakład dla celów opodatkowania dochodu z zagranicznego źródła.
– Utworzenie przez polską centralę zagranicznego przedstawicielstwa, które jest odpowiedzialne za prowadzenie działalności marketingowej, nie skutkuje powstaniem zakładu w rozumieniu regulacji w zakresie eliminowania podwójnego opodatkowania – wyjaśnia Marcin Zawadzki.
Jeśli jednak takie przedstawicielstwo zostanie wyposażone w niezbędne aktywa materialne oraz ludzkie, to możliwe jest, że dla celów VAT będzie ono stanowić stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Takie stanowisko wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 października 2011 r. (nr IPTPP2/443-302/11-4/IR).
– Zgodnie z unijną praktyką stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście możliwości samodzielnego świadczenia usług, a także nabywania usług na własne potrzeby – podpowiada Marcin Zawadzki.
Jeśli dane miejsce jest w stanie nabywać np. usługi prawne potrzebne do prowadzenia własnego biznesu, to usługi te powinny podlegać opodatkowaniu VAT w kraju położenia tego miejsca prowadzenia działalności. Takie konsekwencje wynikają bowiem z zasady poboru VAT w kraju, w którym dochodzi do konsumpcji danego świadczenia.