Spółka jest firmą handlową zajmującą się sprzedażą towarów. W związku z uatrakcyjnieniem swojej oferty prowadzi działalność promocyjną. W tym celu przekazuje swoim kontrahentom (hurtowniom) oraz bezpośrednim konsumentom nieodpłatnie wyroby spółki (kawa) oraz gadżety (parasolki, długopisy, kubki), upominki (koszulki), ekspresy do kawy (nagrody w konkursie dla konsumentów) i inne towary wizualizujące jej markę. Przedsiębiorca nie wie, czy takie podarunki są opodatkowane VAT.

Według Izby Skarbowej w Poznaniu nie. Opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Dostawą towarów jest również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

● przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

● wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Oznacza to, że przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele związane z tym przedsiębiorstwem nie stanowi dostawy towarów, nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W takiej sytuacji podatnik nie musi naliczać i odprowadzać VAT od przekazanych prezentów.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 lutego 2012 r. (nr ILPP2/443-170/08/12-S/MR).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego sprzed zmiany art. 7 ust. 2 ustawy o VAT