Michał Spychalski, doradca podatkowy, starszy konsultant w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, przypomina, że obecnie pełne odliczenie VAT przysługuje m.in. przy nabyciu samochodów specjalnych o przeznaczeniu bankowóz. Najmniejsze wymagania techniczne dotyczą bankowozów typu C. Wystarczy bowiem, że w aucie zostanie zamontowana specjalna skrzynka do przewozu np. gotówki i przeróbka będzie potwierdzona w dokumentacji auta.

– Po zmianie rozporządzenia wymagania techniczne dla pojazdów przystosowanych będą takie same, jak warunki techniczne dla obecnych bankowozów typu C – zauważa Michał Spychalski.

Od wejścia w życie zmian przepisów przygotowanych przez MSW pojazdy spełniające te warunki utracą status specjalnych o przeznaczeniu bankowóz.

– Ta na pozór niewielka zmiana w rzeczywistości zmienia bardzo wiele. Podatnicy stracą możliwość pełnego odliczenia VAT na pojazdy specjalne – ocenia Andrzej Pośniak, ekspert w CMS Cameron McKenna.

Innego zdania jest Jerzy Martini, doradca podatkowy w Baker & McKenzie. Według niego ewentualna zmiana kryteriów technicznych pozwalających uznać pojazd za bankowóz nie gwarantuje, że prawo do pełnego odliczenia VAT zostanie skutecznie ograniczone. Jeśli na podstawie obecnych przepisów przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT, to zastosowanie znajdzie klauzula stałości uniemożliwiająca wprowadzanie nowych ograniczeń w prawie do odliczenia VAT.

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z tą opinią zgadza się Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w KNDP, który uważa, że przy takim podejściu do bankowozów znów mamy do czynienia z kazusem kratki, tzn. naruszeniem klauzuli stałości. Skoro Polska po 1 maja 2004 r. przyznała prawo do odliczenia VAT od bankowozów typu C (bo to o nie chodzi), to nie może już tego prawa cofać, czy to przez zmianę ustawy o VAT, czy też innych przepisów.

Również nie jest uzasadnieniem takiej zmiany decyzja Komisji Europejskiej, pozwalająca ograniczyć prawo do odliczania VAT i leasingu samochodów przyznane nam od 2011 r.

– Pozwolenie to zostało już skonsumowane i teraz nie jest tak, że MF może dowolnie poszerzać katalog pojazdów niedających prawa do odliczenia. Może poszerzać tylko zakres aut dających takie prawo – dodaje Andrzej Nikończyk.

A co z samochodami już zarejestrowanymi jako bankowozy typu C? Zdaniem Michała Spychalskiego takie pojazdy nie tracą nadanego im statusu. Potwierdza to sama treść projektu rozporządzenia.

– Oznacza to, że podatnicy, którzy nabyli samochód o przeznaczeniu bankowóz, co potwierdzają dokumenty rejestracyjne auta, oraz odliczyli cały VAT, nie są zobowiązani do jego korekty – zapewnia ekspert z MDDP. Innego zdania jest fiskus. Twierdzi, że już dziś takie odliczenie jest możliwe tylko tam, gdzie wykorzystywanie bankowozu w działalności podatnika jest uzasadnione.

Odliczenie VAT od bankowozów
Obowiązujące przepisy przyznają prawo do pełnego odliczenia VAT przy nabyciu określonych pojazdów specjalnych, a także przy nabyciu paliwa do ich napędu. Jednymi z takich pojazdów są bankowozy, czyli pojazdy samochodowe przeznaczone do transportu wartości pieniężnych.
Według Ministerstwa Finansów, jeśli z profilu działalności gospodarczej podatnika, który zdecyduje się kupić bankowóz, nie wynika konieczność przewozu wartości pieniężnych (m.in. gotówki, weksli, czeków, kamieni szlachetnych), nie ma on prawa do odliczenia VAT. Podobne ograniczenia resort finansów widzi przy odliczaniu paliwa wykorzystywanego do bankowozu.