Minister spraw wewnętrznych chce ukrócić proceder odliczania pełnego VAT od samochodów przerabianych na bankowozy typu C. W tym celu dąży do zastąpienia tej definicji pojęciem pojazdu przystosowanego, zawartą w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
Michał Spychalski, doradca podatkowy, starszy konsultant w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, przypomina, że obecnie pełne odliczenie VAT przysługuje m.in. przy nabyciu samochodów specjalnych o przeznaczeniu bankowóz. Najmniejsze wymagania techniczne dotyczą bankowozów typu C. Wystarczy bowiem, że w aucie zostanie zamontowana specjalna skrzynka do przewozu np. gotówki i przeróbka będzie potwierdzona w dokumentacji auta.
– Po zmianie rozporządzenia wymagania techniczne dla pojazdów przystosowanych będą takie same, jak warunki techniczne dla obecnych bankowozów typu C – zauważa Michał Spychalski.