Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenie dla firmy, która kontroluje realizację wykonania usługi.
Sprawa dotyczyła spółki działającej w branży hotelarskiej. Dzierżawiła obiekt hotelowy, który został jej przekazany po zakończeniu budowy. W trakcie inwestycji budowlanej miała prawo dokonywania przeglądu wykonywanych prac pod kątem ich jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz zachowania przez inwestora standardów obowiązujących w budynkach sieci hotelowej. Aby kontrolować zużyte przez wykonawców materiały oraz ich zgodność ze standardami sieci hotelowej, podpisała umowę o świadczenie usług nadzorczych nad realizacją inwestycji. Nadzór miała wykonywać osoba prowadząca działalność gospodarczą i posiadająca niezbędne uprawnienia w tym zakresie.
Spółka spytała ministra finansów, czy przysługuje jej prawo do ujęcia w kosztach podatkowych wydatków poniesionych z tytułu wykonania tej umowy. Minister uznał, że takich kosztów spółka odliczyć nie może. Według organu wprawdzie koszty te pozostają w związku z przychodem, to jednak obciążają one właściciela obiektu hotelowego, ponieważ związane są z przychodem osiąganym przez niego z tytułu czynszu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny podtrzymał tę interpretację. Według sądu I instancji wydatek z umowy nadzoru powinien być zatem zaliczony do kosztu uzyskania przychodów właściciela budowanego obiektu.
NSA uchylił jednak ten wyrok, a także uchylił interpretację podatkową.
Sędzia Tomasz Zborzyński podkreślił, że umowa ta miała wpływ na przychody spółki. Przecież w efekcie został dla spółki wybudowany taki hotel, jakiego ona oczekiwała i jaki został ustalony w umowie z inwestorem. Wydatki na umowę nadzorczą nie były więc dla niej zbędne, ale przyczyniły się do osiągania przez nią przychodów z tego hotelu. Oznacza to, że był to koszt, który został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.
Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 21 lutego 2012 r. sygn. akt FSK 1474/10.