Główną działalnością podatnika jest pomoc społeczna wraz z zakwaterowaniem. Świadczy on dla mieszkańców usługi bytowe, wspomagające i opiekuńcze. Zajmuje się też najmem lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń usługowych, za które zapłata w całości następuje bezgotówkowo za pośrednictwem banku, poczty itp. Podatnik nie wie, czy istnieje u niego obowiązek ewidencji w kasie rejestrującej.

Według Izby Skarbowej w Łodzi, gdy osiągnięty przez podatnika obrót z tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczył w ubiegłym roku 40 tys. zł, to ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży w kasie mógł korzystać do 30 kwietnia 2011 r. Od 1 maja 2011 r. powinien ewidencjonować świadczone usługi przy zastosowaniu kas fiskalnych.

Jednak uwzględniając to, że zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy oraz z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła, podatnik spełnia warunki niezbędne do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku używania kasy. Zwolnienie to obowiązuje do 31 grudnia 2012 r.

Zwolnieniu nie podlega usługa, za którą zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub poczty. Zatem jeśli zapłata za świadczenie nastąpi w formie gotówkowej w całości lub w części, podatnik będzie musiał wówczas ewidencjonować obroty za pomocą kasy rejestrującej.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 31 stycznia 2012 r. (nr IPTPP4/443-44/11-4/ALN).