Osoba, która kupi w Polsce samochód bez akcyzy, a następnie wpłaci podatek, przy sprzedaży będzie miała nadpłatę.
Podatnik kupił w Polsce auto osobowo po tym, jak zostało przywiezione z Francji. Sprzedawca po przetransportowaniu pojazdu do kraju nie zapłacił podatku akcyzowego, ponieważ umowa sprzedaży zakładała, że to nabywca dopełni wszystkich formalności niezbędnych do zarejestrowania samochodu i zapłaci wszelkie podatki i opłaty.
Zdaniem Magdaleny Chmielewskiej-Cholewy, doradcy podatkowego z Ernst& Young, nabywca samochodu nie będzie mógł zapłacić akcyzy, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.) nie jest on podatkiem tego podatku. W dodatku będzie mógł zarejestrować samochód dopiero wówczas, gdy organy celne wyegzekwują należny podatek od sprzedawcy.

Jeżeli samochód został sprowadzony na zamówienie i kupiony z upoważnienia osoby zamawiającej, to zamawiający jest zobowiązany do zapłaty podatku

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Podatnikiem z kolei jest osoba, która dokonuje tej czynności.
– Oznacza to, że obowiązek zapłaty podatku akcyzowego ciąży generalnie na osobie, która dokonała nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej w Polsce – tłumaczy Marcin Czajka, starszy rachmistrz celny z Izby Celnej w Białej Podlaskiej.
Podatnikiem jest więc osoba, która kupiła samochód na swoje nazwisko we Francji i to na niej ciąży obowiązek zapłaty podatku akcyzowego. Nie zmienia tego fakt sprzedaży kupionego samochodu, przed zapłatą podatku, innemu obywatelowi Polski. Taka osoba powinna po przemieszczeniu samochodu na terytorium Polski złożyć deklarację uproszczoną w ciągu 14 dni od dnia zakupu, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu. Podatek akcyzowy z kolei powinien być zapłacony w ciągu 30 dni od dnia dokonania nabycia, ale nie później niż w dniu rejestracji pojazdu.
– Jeżeli pierwszy nabywca sprzedał samochód nie płacąc podatku akcyzowego, a urząd ma taką informację, będzie dochodził należności właśnie od tej osoby. W dodatku do czasu wpłaty podatku samochód nie będzie mógł zostać zarejestrowany – dodaje Marcin Czaja.
Co więcej, za uchylanie się od opodatkowania pierwszemu nabywcy grozi kara w postaci mandatu, a w przypadku gdy należności przekraczają 7,5 tys. zł, w związku z popełnionym przestępstwem, wszczęte zostanie postępowanie karno-skarbowe.
Robert Kubal, starszy ekspert Służby Celnej z Izby Celnej w Opolu, dodaje, że jeśli drugi nabywca samochodu zapłaci akcyzę, wpłacając należną sumę np. na konto urzędu, dokonana przez niego zapłata akcyzy będzie stanowić nadpłatę podatku.