W systemie BeSti@ w wersji 3.02.004.02 oraz systemie SJO BeSTI@ w wersji 1.02.004.02 zostały wprowadzone poprawki. Chodzi o formularz zmiany w funduszu (F-ZZF) oraz sprawozdanie Rb-PDP, czyli roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych.

Usunięto jedno z pól, które było automatycznie wyliczane przez system (wiersz oznaczony literą I). Co więcej, w formularzu RB-PDP został usunięty błąd, który polegał na tym, że nie można było do wiersza A11 zaliczyć wartości z paragrafu 051.

Został wyeliminowany też inny błąd. Dotychczas system przyjmował dane z formularzy Rb-Z oraz Rb-PDP, które nie były spójne z formularzami – odpowiednio Rb-UZ oraz RB-27s. Po zmianach w sytuacji gdy dane z tych dokumentów nie będą się zgadzały, system ich nie przyjmie.

Resort wyjaśnił także, w jaki sposób wygenerować prawidłowy formularz F-ZZF, gdy został sporządzony jeszcze w starej wersji systemu. Przede wszystkim należy pobrać plik aktualizacyjny dla systemu SJO ze strony: www.rio.gov.pl lub www.budzetjst.pl, następnie zainstalować go i zrestartować system. Po ponownym uruchomieniu wystarczy usunąć stare sprawozdanie F-ZZF i uzupełnić wykaz sprawozdań dla IV kwartału 2011 r.

Zestawienie zmian w funduszu wykazywane jest w F-ZZF
Samorządy, które sporządziły sprawozdanie F-ZZF w starej wersji systemu, mają błędnie wypełniony formularz