Często zdarzają się sytuacje, gdy podatnik wystawiający fakturę zastosuje niewłaściwą stawkę podatku, np. zamiast stawki obniżonej 8 lub 5 proc., wpisze 23-proc. VAT. Możemy też mieć do czynienie z sytuacją odwrotną, w której podatnik zastosował stawkę obniżoną, chociaż powinien podstawową. Z punktu widzenia nabywcy towarów lub usług ta druga sytuacja nie wydaje się kontrowersyjna, gdyż dostawca wykazał po prostu zaniżony podatek na fakturze.

– Nie powinno to wpływać na prawo do odliczenia podatku naliczonego – ocenia Przemysław Skorupa, doradca podatkowy w Deloitte.

Więcej wątpliwości budzi sytuacja, w której wystawca faktury zawyżył podatek przez zastosowanie nieprawidłowej stawki. Zgodnie z ustawą o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) jeżeli transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona z podatku, podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego wykazanego na fakturze.

– Przepisy nie wskazują na sytuację, w której na fakturze wykazano podatek w zawyżonej wysokości na skutek zastosowania błędnej stawki – zastrzega Przemysław Skorupa.

W związku z tym – jak podpowiada ekspert – gdy wystawca zastosował błędną stawkę podatku (zwłaszcza podstawową zamiast obniżonej), podatek wynikający z takiej faktury podlega odliczeniu. Jednak podatek wykazany na fakturze nie będzie mógł być odliczony, jeżeli transakcja powinna być nieopodatkowana bądź zwolniona.