Wszystkie wydatki gastronomiczne, ponoszone przez przedsiębiorcę w czasie spotkań z kontrahentami poza firmą, mają zawsze formę reprezentacji i nie są kosztem podatkowym – uznał NSA.
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał wyrok ważny dla przedsiębiorców, którzy do tej pory wliczali w koszty wydatki gastronomiczne (np. usługi cateringowe, posiłek, kawę w restauracji) ponoszone w związku ze spotkaniami biznesowymi z kontrahentami.
Według NSA wszystkie wydatki gastronomiczne, niezależnie od skali ich wystawności, mają charakter reprezentacji firmy i dlatego są wyłączone z kosztów podatkowych. W ocenie ekspertów wyrok ten jest kontrowersyjny i może zmienić dotychczasową linię orzeczniczą sądów w tym zakresie, które dość liberalnie podchodziły do tego typu wydatków.