Wiele firm instaluje w swoich biurach automaty do kawy, z których mogą korzystać nie tylko pracownicy, ale również klienci. Jednak odpisanie wydatków z tym związanych do kosztów podatkowych firmy nie jest takie oczywiste. Fiskus może uznać to za koszty reprezentacji, których co do zasady odliczyć nie można.
Mateusz Chmura, radca prawny w Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd, przypomina, że wyłączeniu z kosztów podlegają wydatki wskazane w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 23 ustawy o PIT i nie zalicza się do nich wydatków na zorganizowanie poczęstunku kawą pracowników (w tym zakupu ekspresu do kawy), o ile podatnik wykaże związek z przychodem.
Dotychczas sądy wobec braku ustawowej definicji pojęcia „reprezentacja” przyjmowały jego znaczenie słownikowe oraz potoczne. Zgodnie z tym poglądem możliwe jest zaliczenie do kosztów wydatków na reprezentację, które nie noszą cech okazałości. Natomiast zgodnie z drugim kosztem nie są żadne wydatki związane z reprezentacją zewnętrzną podatnika.

Catering to usługa zewnętrzna dla firm. Podmiot wykonuje we własnym zakresie (własne zaplecze, materiały, transport) obsługę gastronomiczną przyjęć, imprez, bankietów i konferencji

Ostatnio jednak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FSK 1445/10) opowiedział się za pierwszym poglądem i orzekł, że za koszt podatkowy nie można uznać wszelkich kosztów przedstawicielstwa podatnika.
– Stanowisko NSA pozostaje w oderwaniu od poglądu prezentowanego dotychczas przez niektóre wojewódzkie sądy administracyjne oraz ministra finansów – dodaje Mateusz Chmura.
Otóż w interpretacjach, np. z 14 grudnia 2011 r. (nr IPTPB3/423-282/11-6/PM) minister pozwolił zaliczyć do kosztów zakupu artykułów spożywczych w celu zapewnienia poczęstunku gościom i kontrahentom w czasie wizyt na terenie siedziby spółki. Kosztem mogą być też artykuły spożywcze w związku z organizowaniem spotkań, w których biorą udział pracownicy.
W ocenie Mateusza Chmury wydatki na poczęstunek kawą pracowników oraz klientów stanowią koszt, jednak wobec istniejących rozbieżności warto zwrócić się o interpretację.